آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 بهمن ماه 1400 = 22-01 2022

مشکلات مالی؛ خودکشی به اساتید دانشگاه هم رسید+عکس

دکتر جواد صفری استاد شیمی بازنشسته دانشگاه کاشان، در اعتراض به مسئولین دانشگاه و وزارت علوم، خودکشی کرده است.

کارد به استخوان اساتید رسیده است

کانون صنفی اساتید دانشگاه بوعلی همدان با اشاره به همین مطلب نوشت: دکتر صفری استاد تمام عالی شیمی دانشگاه خودکشی کرد. دلیل عدم پرداخت پاداش ایشان پس از بازنشستگی بود. مدت هاست دست هایی با همدستی صداوسیما تلاش در بدنام کردن اساتید دانشگاه دارند و در حالی که تا همین چندماه پیش حقوق یک استادیار پایه یک بین شش تا هفت میلیون تومان بود در برنامه هایی حساب شده اساتید را حقوق بگیرانی نجومی نشان دادند در حالیکه بیشترین حقوق اساتید بازنشسته از حقوق بسیاری از کارمندان سازمان و نهادها کمتر است. باید دید که چه بر سر آموزش عالی کشور آمده که برخی از اساتید را اینگونه به ستوه آورده و کارد به استخوان آنها رسیده است.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: شاید خودکشی یک استاد تمام بازنشسته زنگ خطری باشد برای مسئولان نظام تا آنها را متوجه اوضاع خطیر آموزش عالی و تضییقاتی که پی در پی برای دانشگاه ایجاد می کنند مانند تلاش برای لغو احکام تمام وقت ویژه، سقف دار کردن حقوق و پاداش بازنشستگی، سختگیری های بی مورد در جذب و ... کرده باشد.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: