آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 بهمن ماه 1400 = 22-01 2022

هشدار روزنامه داخلی درباره فراگیر شدن اعترضات ایران

روزنامهٔ جهان صنعت نسبت به فراگیری اعتراضات در ایران هشدار داد و نوشت: اعتراض ها فراگیر می‌شود! در ماه‌های گذشته بازنشستگان، آموزگاران، کارکنان، سرمایه‌گذاران خرده‌پا در بورس، هر روز ناراضی‌تر از روز پیش اعتراض خود را به‌شکل‌های گوناگون نشان می‌دهند.

این روزنامه ضمن هشدار نوشت: اگر شاهد ادامهٔ وضعیت موجود در سیاست داخلی و در اقتصاد باشیم، نارضایتی‌های (اجتماعی) گسترده‌تر هم می‌شود.نسل بیدار January 23, 2022 01:08 AM

اگر با دقت به این هشدار‌های رسنه‌های داخلی و افراد گوناگون توجه کنید در واقع پیامی را می شنوید که به مردم ایران میگوید اعتراضات شما مردم فرا گیر شده پس چرا نشستید و تمام‌اش نمی کنید؟

در واقع اینها دارند به مردم می‌گویند می توانید یک جا قیام کنید و کار را تمام کنید * اما کو گوش شنوا؟ از قرار مردم تصمیم دارند آنقدر بنشینند تا در ایران بمب اتم منفجر شود و آنوقت آنچه که می ماند بیدار شوند و اقدام کنند * که پس از مرگ سهراب آن اقدام به درد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: