آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 4 بهمن ماه 1400 = 24-01 2022

فیلم؛ رفتار تحقیرآمیز روسیه: صدای آخوندها هم در آمده است

یک آخوند حکومتی می گوید وقتی خبرهای سفر رئیسی به روسیه را خواندم خیلی احساس شرمندگی کردم...و بعد به سران نظام در باره واکنش طوفانی مردم ایران هشدار می دهد
www.youtube.com/watch?v=kweuZyfjRn4

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADحسین January 25, 2022 07:10 AM

اون روز میرسه که مردم زنده زنده پوستتون را میکنند آخوند جماعت را نباید اجازه نفس کشیدن داد

گزارش یا اعتراض به این نظر


فروپاشی اسلامی نزدیک است !!! January 25, 2022 08:47 AM

پوتین حیله گر، دانش آموختهٔ تاریخ است
او با توجه به گذشتهٔ جنایت های رئیسی و عضویت او در هیئت مرگ کشتارهای ۱۳۶۷، بسیار بسیار آشنا و آگاه است و هرگز خودش را در کنار رئیسی جنایتکار در یک آلبوم عکس های یادگاری با او نخواهد گذاشت
در این ملاقات، او رو درو با رئیسی خود را قرار می دهد که هیچگونه عکس یادگاری در آلبوم ها از آنها در کنار یکدیگر دیده نشوند
رفتار پوتین با رئیسی، رفتار با جزامیان بود که خود را از ملاها دور نگه دارد
سال پیش هم همین رفتار را با قالیباف در مسکو کرد و دیدار با او را رد کرد و قالیباف را در خیابانهای سرد و برفی مسکو سرگردان گذاشت

پوتین بدرستی از سرنوشت سقوط و فروپاشی کامل نظام فاسد و اشغالگر اسلامی، همچون اتحاد جماهیر (به اصطلاح) سوسیالیستی در آیندهٔ نه چندان دوری، بخوبی مطلع و آگاه است
تاریخ پرشکوه بشریت، همیشه تکرار (وقایع) گذشته هاست!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: