آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 5 بهمن ماه 1400 = 25-01 2022

فیلم؛ آزادی زن شجاعی که درد کشید، اما هرگز تسلیم نشد...

آتنا دائمی بعد از هفت سال از زندان های جمهوری اسلامی آزاد شد ...شادی پدر و مادر رنج کشیده او را ببینید
www.youtube.com/watch?v=9Ms23s2tUBc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: