آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 6 بهمن ماه 1400 = 26-01 2022

فیلم؛ مدارس غیرانتفاعی: گوش کنید به پاسح این مقام دولتی

منتقد وجود مدارس غیرانتفاعی است بعد فرزند خودش مدرسه غیرانتفاعی می‌رود. می‌پرسند چرا؟ پاسخ می‌هد: چون پولش را دارم
www.youtube.com/watch?v=tiBBwKCm6UA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: