آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 6 بهمن ماه 1400 = 26-01 2022

فیلم؛ آماری هولناک از انواع اختلالات روانی در جامعه ایران

آماری هولناک از اختلال روان جامعه؛ ۶۰درصد اصلا از بیماری روانی خود خبر ندارند!

روایت یک تبعیض آشکار؛ اختلاف قیمت عجیب بالا و پایین شهر برای مشاوره و اینکه "برای بیمه خدمات روان، پولی در بساط نیست"!

www.youtube.com/watch?v=tUWCCHfPGMY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: