آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 7 بهمن ماه 1400 = 27-01 2022

فیلم؛ واکنش مردم به حمله ماموران شهرداری به دستفروش

گرگان: اوباش «سد معبر» شهرداری به یک دستفروش محروم هجوم برده، کیسه کاهوهای او را پاره می کنند و کاهوها را بر زمین می ریزند. مردم حاضر در صحنه هم به مزدوران خامنه ای می گویند: برین خجالت بکشین بی ناموس ها...
www.youtube.com/watch?v=AQNVUq5Pqoo

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: