آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 7 بهمن ماه 1400 = 27-01 2022

فیلم؛ غارتگران در جمهوری اسلامی همدیگر را لو می دهند

از زبان خودشان: واحدهای تولیدی در ایران استتاری برای چپاول و غارتگری است
www.youtube.com/watch?v=28U9Y06XEBw

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: