آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 10 اردیبهشت ماه 1401 = 30-04 2022

اذعان روزنامه به نفرت مردم از صدا و سیمای خامنه‌ای

روزنامه آرمان با اذعان به نفرت مردم نسبت به صدا و سیمای خامنه‌ای نوشت: مردم با «رسانه ملی قهر می‌کنند و متأسفانه به رسانه‌های خارجی که نوعاً معاند هم هستند روی می‌آورند و به خبرهای فضای مجازی توجه می‌کنند».

این روزنامه نوشت: دشمنان قدرت‌طلب هم بخشی از کار خود را متمرکز کرده‌اند تا محتوای خاص خودشان را تولید کنند و از طریق رسانه‌های مجازی به خورد مردم و به‌خصوص جوانان بدهند!
Dariush April 30, 2022 12:32 PM

سر خر تو خمره گیر کرده، اگر شیر اینترنت را ببندند چطور این أخوندها به همه جا سرزده، هیزی کرده و قربان صدقه زنهای غربی بروند؟ خوشبختانه در این مورد نظر آخوندها به نظر آقا جون نزدیک نیست

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: