آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 22 اردیبهشت ماه 1401 = 12-05 2022

فیلم؛ حمله موشکی/انفجار هولناک تانک روسی در جاده


ویدیوی تکان دهنده لحظه ای را به تصویر می کشد که بنا بر گزارش ها، یک تانک روسی منفجر می شود و پس از حمله موشکی اوکراینی، برجک آن به ارتفاع 250 فوت به هوا پرتاب می شود.
www.youtube.com/watch?v=QiybJ8UuHXA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: