آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 23 اردیبهشت ماه 1401 = 13-05 2022

"نظام" روی میدان مین؛ به نقطه جوش نزدیک می شویم

منصور امان

"نظام" روی میدان مین

رژیم ج.ا بین چکُش اعتراضات توده ای و سندان ورشکستگی اقتصادی به تنگنا افتاده و سراسیمه به دُنبال راهی برای کاهش فشار است. نخُستین ضربه بر گیجگاه "نظام" با اعتراضات خوزستان فُرود آمده و نیروی مُطالبه و سرنگونی با ضربات دیگر در راه است.

یورش بیرحمانه اشراف حاکم به جیب و سُفره طبقات مُتوسط و پایین جامعه، بسا زودتر از آنچه که فرادستان تصور می کردند با واکُنش روبرو شد. حرکتهای کوچک و بُزُرگ در اهواز، ایذه، حمیدیه، شادگان، دزفول و ماهشهر نمونه مادی شده روحیه و برخوردی است که در سراسر کشور موج می زند و پُشت سد شوک اولیه گرانیها و ربوده شدن نان شب، در حال جمع شدن است.

هیچکس بهتر از حاکمیت وحشت زده نمی داند که انرژی اعتراضی که در جامعه به تدریج مُتراکم می شود، در صورت رهایی و همه گیر شدن تا چه اندازه برای ثبات و بقایش خطرناک است. دلهُره دستگاه حاکم بجاست، چرا که با اقدام فلاکت زای اخیر آن و تشدید فشار معیشتی، رشته های مُطالبات عُمومی و مُشترک که حرکتهای اعتراضی را به یکدیگر پیوند می دهد، تقویت گردیده و زمینه عینی خیزشهای سراسری را پدید آورده است.

"نظام" روی میدان مین جامعه ی خشمگین و جان به لب رسیده راه می رود و از آنجا که توان انسانی و لُجستیکی خُنثی کردن یک انفجار سراسری را ندارد، با تمام نیرو می کوشد صدای هر اعتراضی را به شتاب با سرکوب میدانی، مُحاصره خبری و جنگ ضداطلاعاتی خاموش سازد، در سطح محلی پایش کند و اجازه سرایت آن به دیگر نُقاط بُحرانی را ندهد.

شیوه برخورد به اعتراضهای خوزستان، هم مُهم ترین نگرانی امنیتی حاکمیت یعنی سرایت و گُسترش حرکتهای اعتراضی را تشریح کرد و هم راهکار اصلی دستگاه سرکوب یعنی حُبابی کردن اعتراضها و نگه داشتن واقعی و مجازی آنها در حصار مرزهای جُغرافیایی را آشکار کرد. جنگ نان رژیم ولایت فقیه علیه تنگدستان و تُهیدستان فقط هنگامی می تواند طناب فلاکت و گُرسنگی را به طور قطعی به گردن آنها بیافکند که نیرویی پراکنده و گُسسته و بی پیوند را در برابر داشته باشد.

ناگُفته پیداست که قطع اینترنت، قطع "نان" را چاره نمی کند. مُشکل بر سرجای خود باقیست و با هر روزی که جامعه فشارش را بیشتر حس می کند، تهدیدی که از آن برمی خیزد، بُزُرگ و فُزونتر می شود. فشار معیشتی که با گرانیهای اخیر آغاز شده، فقط نوک کوه یخی است که در ماه های آینده به تمام و کمال نمایان خواهد گردید و تاثیرات زشت و مهیب اش را بر زندگی وسیع ترین بخشهای جامعه به نمایش خواهد گذاشت. این در حالی است که مردُم نمی دانند و هیچ توجیهی برای خود نمی یابند که چرا باید در شرایط جنگی زندگی کنند و روزگارشان را در مشقت بگذرانند. آنها به جُنبش درآمده اند و به نُقطه جوش نزدیک می شوند.فروپاشی اسلامی نزدیک است !!! May 13, 2022 06:17 AM

امیر قطر حامل پیغامی مهم و سرنوشت ساز (جام زهر) از «جو بایدن» به سیدعلی ضحاک است

مطمئنأ این پیام بایدن (جام زهر) همان پیام ترامپ و سیاست «یا چماق و یا هویج» است
دولت جوباما حاضر شده «هویج» را به تهران داده و در مقابل «عرعر کردن» و «جفتک انداختن های» سیدعلی پایان یابد و از ماجراجویی اسلامی اتمی، فشفشه ای و منطقه ای خود در زیر لوای اسلام تشیع، دست بر دارد
بایدن در این پیام خود صراحتأ به امیر مفسدین جهان هشدار داده که اینجا آخر خط است:
• یا به «هویج» خواهد رسید!
• و یا چماقی بزرگتر از «چماق ترامپ» در انتظار او و رژیم جناینکارش در کار خواهد بود!
تصمیم دشواری برای سیدعلی ضحاک خواهد بود، عواملی همچون:
- «شکست مفتضحانهٔ پوتین» در اوکرائین! ( شکست سیاست نگاه به شرق و به بن بست رسیدن شرق)
- باز گشت «بی ثباتی ها و نا آرامی ها» به سوریه!
- شدت گرفتن «بحران مافوق تورم» در سراسر کشور!
- «شورش گرسنگان و پا برهنه ها» در سراسر ایران!
- و ناتوانی دولت در حل مشکلات معیشیتی مردم!
همه و همه، از نصیحت هایی هستند که «دولت جوباما» در «یک جام زهر تلخ» در حلقوم سیدعلی خواهد ریخت
سیدعلی برای بقای عمر نکبت بار رژیم جنایتکارش، این جام زهر را با نوش جان خواهد نوشید تا چند صباحی به عمر ننگین خود ادامه دهد غافل از اینکه با استناد به وقایع تاریخی گذشته، سقوط، فروپاشی کامل و مرگ رژیم ضد انسانی- اسلامی او حتمی خواهد بود
خط پایان نزدیک و نزدیک تر می شود!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  2010 بازدید |


© copyright 2004 - 2022 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.