آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 23 اردیبهشت ماه 1401 = 13-05 2022

آخوند دروغگو: بیماری اقتصاد ایران از قبل انقلاب شروع شد

امام جمعه موقت تهران گفت: برخی مشکلاتی که مردم برای ما می‌گویند جای گریه دارد سوم اینکه هیچ دولتی نارضایتی مردم خود را نمی‌خواهد به ویژه دولت برادر گرامی آقای رئیسی که مردم بودن و مردمی زیستن، خدمت به مردم و اجرای اسلام شعار اوست.

آخوند احمد خاتمی تاکید کرد: منصفانه بپذیریم که اقتصاد کشور بیمار است مربوط به امسال و پارسال نیست. از قبل انقلاب شروع شد و دولت‌های پس از انقلاب همت برای سامان دادن آن داشتند، اما در این عرصه چندان موفق نبودند.
بهرام May 13, 2022 08:57 PM

سالهاست که دوباره شروع کردند و همه مشکلات کشور رو به زمان شاه ربط میدهند آن هم بعد از 43 سال که اتفاقا خیلی خنده دار شده و بیشتر شبیه به جوک بین مردم میچرخد این یابوی به آبرو گرانی روغن و مرغ و تخم مرغ و ماکارونی رو که خود دولت نزدیک به رهبر اعلام کرده به عهده مسئولین زمان شاه می اندازد در صورتی که باید میگفت کورش و داریوش و خشایارشا هم در این جریان دست دارند اکنون اگر به زمان سلطنت رضاشاه بنگریم می بینیم که او همه کارهای بزرگی که در ایران انجام داد در عرض 16 سال سلطنت انجام داد ولی آقایان بعد از 43 سال غارت ثروتهای ملی کشور برای مردم حتی غذا نمیتوانند تهیه کنند و مردم ایران امروز یعنی نزدیک به 100 سال بعد از رضا شاه در سال 1401 گرسنه هستند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: