آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 24 اردیبهشت ماه 1401 = 14-05 2022

روسیه؛ بیانیه مهم گروه هفت (کشورهای صنعتی جهان)

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزاری خارجه هفت کشور صنعتی جهان (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کانادا) که از دو روز پیش در آلمان گرد آمده اند، امروز در بیانیه پایانی خود به مسکو هشدار دادند که هرگز مرزهايی را که روسیه در پی حمله به اوکراین با زور درصدد تغییر آن است، به رسمیت نخواهند شناخت.

در همین حال برخی ناظران نسبت به پیامدهای شکست روسیه در اوکراین هشدار می دهند و معتقدند: دورنمای یک روسیه ضعیف و تحقیر شده هم نگران‌کننده است، کشوری که با پناه دادن به انگیزه های رونشیستی، مانند انگیزه هایی که پس از جنگ جهانی اول در آلمان رشد کرد، خو می‌گیرد. اگر پوتین قدرت خود را حفظ کند، روسیه به یک کشور منفور تبدیل خواهد شد، یک ابرقدرت سرکش با ارتش متعارف تنبیه شده اما با زرادخانه هسته‌ای دست نخورده. گناه و لکه ننگ جنگ اوکراین برای چندین دهه در سیاست روسیه باقی خواهد ماند. نادر است که کشوری از یک جنگ باخته سود ببرد. بیهودگی هزینه های صرف شده برای یک جنگ شکست خورده، تلفات انسانی و افول ژئوپلیتیکی و مسیر سیاست خارجی روسیه را برای سال های آینده مشخص خواهد کرد و تصور اینکه روسیه لیبرال از پس وحشت جنگ ظهور کند بسیار دشوار خواهد بود.Russian occupiers are enemy of the world May 14, 2022 03:31 PM

روسیه هرگز لیبرال یا هر نوع دموکراسی نخواهد شد زیرا آنها اشغالگر فوق ناسیونالیست و نژادپرست هستند زیرا مارکسیسم روسی دومین دین بعد از مسیحی ارتدکس بود که مغز همه روسها 7 دهه است به آن عادت کرده. نفوذ آنها در ایران هم به تدریج از دوران قاجار شروع شد و با سقوط پهلوی و خروج آمریکا احتمال فروپاشی کامل آن در حکومت ملاها هست

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: