آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 2 خرداد ماه 1401 = 23-05 2022

فیلم؛ اینهم مدیر جنایتکار هلدینگ سازنده برج ها در آبادان

مراسم تقدیر از حسن عبدالباقی مدیر هلدینگ عبدالباقی و سازنده برج متروپل آبادان که امروز بر سر مردم و تعداد زیادی از کارگران فرو ریخت
www.youtube.com/watch?v=XDbf9bPpUoA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: