آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 2 خرداد ماه 1401 = 23-05 2022

فیلم؛ حمله به شهردار آبادان در محل ریزش برج متروپل

شهردار آبادان هنگام حضور در محل ریزش ساختمان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است
www.youtube.com/watch?v=614HJF9kQ8M

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: