آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 2 خرداد ماه 1401 = 23-05 2022

فیلم؛ آبادان: شاهد عینی: حداقل ۵۰ نفر زیر آوار مانده اند

ساختمانی ۱۰ طبقه در آبادان فروریخته و تعدادی کشته و مجروح شده‌اند. مدیرعامل هلال‌احمر خوزستان می‌گوید حداقل ۸۰ نفر زیر آوار گرفتار هستند.

فیلم زیر: یک شاهد عینی می گوید حداقل ۵۰ نفر زیر آوار مانده اند
www.youtube.com/watch?v=FijS9OIIcEA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: