آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 7 خرداد ماه 1401 = 28-05 2022

تصویر داغ‌ دیده‌ترین بانوی ایرانی در فاجعه متروپل آبادان

رویداد۲۴ نوشت: فوزیه جلالیان افراد زیادی از خانواده اش را در فاجعه متروپل از دست داده است. ‎ تمام دوران کرونا پرستار کرونایی‌ها بود در ‎متروپل آبادان شش عزیزش را از دست داد شوهرش و دو پسرش؛ برادرزاده شوهر و دو دختر خردسالش.


ایران پرس نیوز
محمدعلی حفظ اللسان May 28, 2022 11:05 PM

بنام خدا بیتی را یاددارم که از این قرار است )تا خرمنت نسوزد احوال من ندانی )من و امثال من واین بانوی گرامی که امیدوارم عدادش بیشتر نباشد خرمن سوخته ایم و دقیقا حس میکنم که این خواهر عزیز خرمن سوخته چه می‌کشد براش تسلیت نمی‌گویم چرا که از باب تجربه میگویم این جملات و مشابه آن در یک چنین مصیبتی همانند تیری است که نوک پیکانش درست در قلب آدمی جا خوش میکند بهترین و مناسب‌ترین واژه ای که برای فرزند ازدست داده تا حدود اقلی آرام بخش است همانا الهی که صبرت افزون باد ودر آغوش گرفتن و همنوا شدن واز ته دل گریستن از بیان هر کلمه وجمله آیی مناسبتر است با هیچ کلام وجمله آیی نبایست خطابش کردنگاه حزن آلود و فشردن در آغوش وهم ناله و همنوا شدن مفید تر است هرچند بعید میدانم آرزو دارم خرمن هیچ بشری نسوزد تحملش از قدرت انسان بیرون است صبرش زیاد باد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: