آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 3 تیر ماه 1401 = 24-06 2022

تحقیق درباره هدف اصلی فرود این هواپیما در آرژانتین

مقامات آرژانتین و پاراگوئه به تحقیقات خود دربارۀ معمای هواپیمای ونزوئلایی زمینگیر شده در بوئینس آیرس ادامه می دهند. آنان می خواهند به چرایی حضور پنج ایرانی در میان خدمۀ هواپیما از جمله غلامرضا قاسمی، وابستۀ سپاه پاسداران، پی ببرند و هدف اصلی فرود این هواپیما در آرژانتین را دریابند.

به گزارش رادیو فرانسه، دو دادستان‌ آرژانتین و پاراگوئه با انجام تحقیقات خود می کوشند به پیوند احتمالی سرنشینان ایرانی و ونزوئلایی هواپیما با تروریسم بین المللی و دیگر فعالیت های غیرقانونی پی ببرند. در این بین، دادستان آرژانتین، خانم سیسیلیا اینکاردونا، تحقیقات خود را بر خلبان ایرانی در این هواپیما، غلامرضا قاسمی، و پیوندهای احتمالی وی با تروریسم بین‌المللی متمرکز کرده است.

به گفتۀ پلیس فدرال آمریکا، "اف‌بی‌آی"، غلامرضا قاسمی مدیرکل "قشم‌فارس‌ایر" است که از فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله در سوریه حمایت مادی می‌کند. دادستان آرژانتین گفته است : ما نمی دانیم که آیا هدف اصلی ورود هواپیمای ونزوئلایی به آرژانتین حمل قطعات یدکی خودرو بوده یا بالعکس این امر پوششی برای انتقال پول و امکانات جهت حمایت از یک فعالیت تروریستی بوده است.

دادستان پاراگوئه نیز با اشاره به فرود هواپیمای ونزوئلایی در پاراگوئه در ماه مه گذشته گفته است که محمولۀ هواپیما صرفاً ظاهری برای پنهان کردن علت حقیقی فرود آن در پاراگوئه بوده است.

هواپیمای ونزوئلایی تا ژانویه گذشته متعلق به "ماهان ایر" شرکت هواپیمایی وابسته به سپاه پاسداران بوده است.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: