آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 6 تیر ماه 1401 = 27-06 2022

فیلم؛ گزارشی در باره شعار "شاشیدم وسط عمامه ات"

پایان جایگاه و دوران خوش برند معروف آخوند ملا روحانی و معمم در ایران و شروع سیه روزی این صنف تبهکار
www.youtube.com/watch?v=xynRWHGHRKw

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADسهیل June 27, 2022 01:59 PM

حالا عمامه ش تبرک شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


خسرو June 27, 2022 02:41 PM

ریدم به عمامه و کفن سید روح الله الموسوی الخمینی

گزارش یا اعتراض به این نظر


#شاشیدم وسط عمامه ات June 27, 2022 03:07 PM

شاشیدن و ریدن وسط عمامه و لگد کردن آن از روزهای شاهانه آخوندهای دوزاری است منتظر روزی باشید که کله آخوند های حرامزاده بهمراه عمامه بر سر نیزه ها به رقص درآید تفکر آخوندیسم در این کشور ریشه کن خواهد شد در فردای ایران آثاری از سلطه دین و مذهب وجود نخواهد داشت این را گروهکهای مذهبی که غرق در افکار مذهبی خودشان هستند در گوش خود فرو‌کنند،آخوندهای حرامزاده کاری کردید که در آینده ایران افتخار هر ایرانی بدرک واصل کردن یکی از شما بی ناموسها خواهد بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانیان June 27, 2022 03:30 PM

قدرت تخریب هر آخوند بی شرف مزدور مساویست با یک بمب هیدروژنی و یک آخوند خوب فقط یک آخوند مرده و تکه تکه شده است وسط عمامه تون سگ انور سادات

گزارش یا اعتراض به این نظر


بهرام June 27, 2022 03:41 PM

این مشکلاتی که آخوندها و یا امران معروف برای مردم ایران ایجاد میکنند بیشتر به دلیل مردم بی تفاوتی است که فقط تماشاگر هستند و سکوت میکنند ولی اگر مردم همانجا که یک آخوند گردن کلفت با زن مردم دهان به دهان میشود سر جایش بنشانند هرگز نه آخوندها جرأت میکنند با زنان جامعه ما اینگونه رفتار کنند نه نظامیان و نه شبه نظامیان
ولی افسوس جامعه بی احساس در این سالهای انقلاب یاد گرفته که بیشتر به خودش فکر کند تا محیط اطراف و حمایت از زنان و کودکان همسایه
به یاد درسی از استاد اخلاق حافظ
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد؟
شهرِ یاران بود و خاکِ مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد؟
گویِ توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند
کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


آخوند کثیف June 27, 2022 09:38 PM

آخوند نطفه فاحشه خانه های انگلستان است که ماموریت دارند کشور ایران را خاکستر کنند مردم باید آخوند را با آتش خشم خودشان خاکستر کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Kamigram >> move to [Trash] June 28, 2022 09:03 AM

در زبان آلمانی زبانزدی هست که می گوید: " زورمند را می گذارند برود ناتوان را به دار می آویزند" با خشم و دلزدگی که مردم از این دستار بندان به ویژه آنهایی که گونه سیاه را می بندند دارند خواهیم دید کسانی مانند آن آخوندی بد ریختی* که ایران پرس نام او را بوفالو گذاشته با میلیون یا میلیارد دلاری که دزدیده اند از کشور می گریزند آخوند بد بختی که با بینوایی زندگی می کند کفش پلاستیک می پوشد و جوراب توی پایش هر کدام سه سوراخ دارد در یک نیمروز تابستانی با سه تا نان سنگک که تازه از نانوایی گرفته و رفته تا از فروشگاه محله یک کاسه ماست بگیرد می گیرند و از درخت چنار آویزان می کنند و دار می زنند و داغ دل دیگران را سر آن بیچاره در می آورند

* او چهره اش با نشیمنگاهش یکی است در آلمانی به او
Arsch-Gesicht می گویند جای او در پارک Yellow-Stone پیش بوفالو ها است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: