آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 9 تیر ماه 1401 = 30-06 2022

اعتراف؛ قرار گرفتن نظام در برابر تهدید جدی سرنگونی

منصور امان

سال ۶۰؛ یک کابوس بدون بیداری برای "نظام"

اگر رهبر ج.ا می خواست قرار گرفتن رژیم اش در برابر تهدید جدی سرنگونی را هُشدار دهد، استدلالی بهتر از مُقایسه شرایط کُنونی با سال ۶۰ نمی یافت. با این حال یک تفاوُت مُهم نیز بین این دو دوره وُجود دارد که به گونه تعیین کننده ای به زیان حاکمیت عمل می کند.

در سال ۶۰ این دستگاه حاکم بود که دست به تهاجُم زد و جامعه در موضع دفاعی قرار داشت، اکنون اما جامعه است که به "نظام" یورش آورده و گریبانش را سخت در پنجه می فشارد. حال آقای خامنه ای و شُرکا هستند که در گوشه رینگ به موضع دفاعی رانده شده اند و آنگونه که پیداست زیر ضربه های پیاپی گیج شده اند.

تغییر آرایش طرفها در میدان، تاثیر خود را بر ابزارهای پیشبُرد نبرد که تا پیش از این به کار گرفته می شد بی واسطه به جا گذاشته. روز سه شنبه ۷ تیر سرکرده دستگاه حاکم اگرچه اعتراف کرد که رژیم اش در حالت فوق العاده بسر می برد، اما همزمان آشکار ساخت که برای روبرو شدن با آن راهکار فوق العاده ای ندارد.

کارت خونباری را که آخوند روح الله خُمینی در سال ۶۰ کشید، او بیش از سه دهه است که روی میز گذاشته، بدون آنکه بتواند بازی را ببرد. این واقعیت که آقای خامنه ای در سُخنرانی اخیر خود، به گُماشتگانش دستور بگیروببند در فضای مجازی را داد، روشن ترین شاهد ناکارایی راهکار اصلی "نظام" برای چیرگی بر جامعه مُعترض، یعنی سرکوب مُستقیم است. حاکمیت، خیابان را باخته است و حتی با دست زدن به کُشتار در آبان ۹۸ نیز نتوانسته آن را پس بگیرد. موج عظیم نارضایتی و جُنبشهای خُروشان اجتماعی، دستگاه حاکم را به درماندگی کشانده و او به ناچار برای حفظ ثبات خود از این شاخ شکسته به آن شاخ شکسته می پرد.

از نگون بختی آقای خامنه ای است که کارنامه رژیم وی در پهنه اعمال خفقان در فضای مجازی نیز آکنده از ناکامی و شکست است. هنوز خیز دستپاچه و مُفتضح شده او برای مسدود سازی شبکه "تلگرام" پس از خیزش دی ماه ۹۶ از یادها نرفته. پس از آن نیز تمامی تلاشهای سرکوبگرانه و عربده کشیهای سرگشته حاکمیت برای پایش اینترنت و جلوگیری از دسترسی جامعه بدان، در دریای ابتکارات، انگیزه ها و نیازهای توده ها فرو رفته و رُسوب کرده و آنچه که از آن باقی مانده را تکنولوژی شُسته و برده است.

این حقیقت دردناک از حافظه آقای خامنه ای پاک نشده، اما از قبول آن سر می پیچد، چون "نظام" به انتهای ظرفیت سرکوب خود نزدیک می شود و او همچون غریقی زیر امواج خروشان، گاهی با تقلا سر از آب بیرون می کشد تا نفس بگیرد، در حالیکه توانش در حال رسیدن به انتهاست.

جُنبشهای اعتراضی و سرنگونی، کابوس سال ۶۰ را برای استبداد خونریز مذهبی زنده کرده اند. حاکمان با ترس به عقب می نگرند و از آنچه که در پیش می بینند بر خود می لرزند. چهار دهه بعد آنها همانجایی ایستاده اند که سال ۶۰ قرار داشتند؛ چند گام مانده به باریکه سُقوط! این بار اما آنها عربده کشان عقب می نشینند و جامعه نبرد کنان پیش می آید.کوروش June 30, 2022 09:13 AM

لطفا حرفهای اینو اون رو کپی نکنید -

گزارش یا اعتراض به این نظر


خسرو June 30, 2022 05:15 PM

جمهوری اسلامی رفتنی است
مرگ بر جمهوری اسلامی

گزارش یا اعتراض به این نظر


arman July 10, 2022 10:15 AM

جمهوری اسلامی به پایان راه نگبت بار خودش رسیده
اندکی تا سرنگونی انده

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  3543 بازدید |


© copyright 2004 - 2023 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.