آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 9 تیر ماه 1401 = 30-06 2022

سپاه: این خطرناک‌ ترین و مرموزانه‌ ترین نوع تهاجم است

پاسدار حسین سلامی سرکرده سپاه پاسداران امروز در جلسه معارفه سرکرده جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نسبت به نفوذ در این سازمان ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: دشمن می‌خواهد اعتماد به‌نفس را از ما بگیرد و ما را از درون تهی کند و نگاه و اعتبار خودمان را اول از چشم خودمان بیاندازد. این خطرناک‌ترین و مرموزانه‌ترین نوع تهاجم است و برای همین ما از همه فرماندهان، مسئولان و همه پاسداران می‌خواهیم این داستان موهوم دشمن را ابطال کنند.

سلامی افزود: نبرد اطلاعاتی، جاری‌ترین، مستمرترین، واقعی‌ترین و نزدیک‌ترین جنگی است که ما سال‌هاست در آن قرار داریم و یقیناً سالیان متمادی دیگری تا اثبات کامل نظام های استکباری و غروب خورشید آنها در مغرب زمین قطعاً استمرار خواهد داشت و حفاظت اطلاعات یکی از مؤثرترین ارکان و ساختارهای قدرتمند ما برای درهم شکستن اراده، آرزو و آبروی دشمن در عرصه جنگ اطلاعاتی است.

وی گفت: حفاظت اطلاعات ما درگیر یک رویارویی مستقیم با همه سرویس های مجرب و کارآزموده اطلاعاتی و امنیتی استکبار است که فروپاشی رژیم های بسیاری را در کارنامه پلید خود دارند و در این راه از ابزارهای پیچیده و تکنیک‎ های مبتکرانه، متغییر و دائما نوشونده برخوردارند.

وی افزود: حفاظت اطلاعات اجازه ارتباط گیری نیروهای خودی با دشمن و دور زدن و ارتباط گیری دشمن با نیروهای خودی را نمی‌دهد.

در این جلسه هم‌چنین پاسدار کاظمی سرکرده پیشین سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه گفت: دشمن برای نفوذ و پیگیری اهداف و مقاصد شوم و شیطانی خود در سپاه سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده استTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: