آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 10 مرداد ماه 1401 = 01-08 2022

با این وضع اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نمی‌ماند‌

روزنامه اعتماد با درج مطلبی با عنوان، بحران اقلیمی و سیلاب‌های مرداد ۱۴۰۱ به یک نمونه دست‌آوردهای شوم جمهوری اسلامی در ۴دهه گذشته که ویران کردن اکو سیستم زیست‌محیطی ایران را به‌دنبال داشته است اشاره می‌کند.

این روزنامه نوشت: طی ۴دهه اخیر، حدود ۱۸میلیون هکتار از سطح جنگل‌های کشور کم شد‌ه است. اگر با همین روند پیش برویم تا ۷۵سال دیگر اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نمی‌ماند‌!

بر اساس گزارش ۲۰۱۸ سازمان ملل کل فرسایش خاک جهان ۲۴میلیارد تن است و یک‌دوازدهم آن یعنی ۲میلیارد تن در ایران رخ می‌دهد، در حالی که ایران یک‌صدم خاک جهان را دارد. میزان فرسایش خاک ایران ۸برابر میانگین جهانی است.

موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم شکل‌گیری یک سانتیمتر مکعب خاک در ایران به‌طور متوسط ۸۰۰سال زمان نیاز دارد.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: