آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 12 مرداد ماه 1401 = 03-08 2022

این ویدئو را ببینید؛ ننگ و نفرین بر شما و نظام کثیفتان!

ویدیویی منتشر شده که در آن روستاییان روشنکوه در کنار خانه‌ تخریب و تصرف‌شده بهاییان نشسته و صدای گریه و اعتراض بزرگسال و کودک در آن شنیده می‌شود. (فیلم زیر)

کاربری نوشت: خانواده‌هایی که بخاطر بهائی بودن در حکومت غارتگران در وطن خودشان آواره شدند. لشكركشى کردند و آمدند، تخریب کردند، به التماس ها و ناله ها توجهی نکردند و رفتند. حالا خرابی به جا مانده و این صدای گریه و ناله و زندگی هایی که چه کسی می داند با چه رنجی ساختند؟ در سال‌های اخیر آن‌قدر اذیت‌شان کرده‌اند تا بروند؛ کجا بروند؟ ایرانی‌اند...
www.youtube.com/watch?v=kujKTgC3yOs

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADآریا پارت August 4, 2022 01:59 AM

اسلام همیشه دین زور و تجاوز بوده و هست امیدوارم روزی نام اسلام در ایرانمان نباشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


خسرو August 4, 2022 08:59 AM

مرگ بر جمهوری اسلامی
مرگ بر خامنه ای فاسد
لعنت بر خمینی حرامزاده

گزارش یا اعتراض به این نظر


ROZ August 4, 2022 08:03 PM

“حضرت بهاالله فرموده اند دعا کنید که اعدای من زیاد شوند ، آنها مبشر امر منند دعا کنید که عده اشان مضاعف شود تا آنکه با صدایی بلندتر از قبل فریاد زنند هر چه بیشتر سب و شتم نمایند و هر چه بیشتر شورش و اظطراب بپا سازند قوه و نفوذ امراالله متزاید و ظلمت خارجی زاعل گردد و بالنتیجه نور حقیقت چنان تابش نماید که سراسر جهان به انوار آن متجلی و تابان شود

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: