آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 30 مرداد ماه 1401 = 21-08 2022

یکی از مهمترین علل مهاجرت گسترده نخبگان از ایران

عدم‌رعایت شان و منزلت از مهمترین علل مهاجرت نخبگان است

عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی گفت: متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که هر نیروی مستعدی که زمینه مهاجرت برایش فراهم باشد، رفتن را بر ماندن ارحج می‌داند. تعداد بسیاری از نخبگان تحصیلی در سطح دانشگاهی و حتی متوسطه به‌دنبال مهاجرت هستند. همزمان بحث مهاجرت پزشکان نیز به مشکل جدی برای جامعه و نظام سلامت کشور تبدیل شده است.

به گزارش سایت عصر ما، علی محمد نمازی با بیان این‌که یکی از سنگین‌ترین خسارات به کشور از ناحیه فرار مغزها و مهاجرت نخبگان وارد می‌شود، می‌گوید: همچون ساختمانی که شاید به‌ظاهر مشکلی ندارد اما از درون پوسیده، درصورت تداوم این میزان مهاجرت نخبگان، به‌زودی کشور فاقد نیروی متخصص صاحب رای و نظر کارشناسی خواهد بود که بیراه نیست اگر بگوییم این مهمترین و سنگین‌ترین لطمه و ضربه به هر کشوری است.

این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی که عدم رعایت شان و منزلت نخبگان را یکی از مهمترین دلایل و عوامل مهاجرت نخبگان می‌داند، با تاکید بر نبود رویه منطقی در اداره حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی به‌عنوان یکی از دیگر عوامل این مهاجرت گسترده گفت: «شاید در توضیح علل و عوامل اصلی مهاجرت گسترده نخبگان، به مسائل مختلفی اشاره کرد که به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عوامل عدم رعایت شان و منزلت آن‌ها باشد.»

نمازی در پایان تصریح کرد: «همچنین وجود دیدگاه‌های متفاوتی که از جانب حاکمیت و دولت در یک موضوع مشخص وجود دارد و نبود ثبات در سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی به‌نحوی که اهالی فرهنگ و به‌طور کلی نخبگان در وضعیت بلاتکلیف قرار بگیرند، از دیگر عوامل مهم مهاجرت گسترده نخبگان است.»

Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: