آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 28 شهریور ماه 1401 = 19-09 2022

منبع داخلی: مقصد ون‌های گشت ارشاد، جامعه سکولار است

روزنامه اصولگرای رسالت در یادداشتی با نسبت به عملکرد گشت ارشاد انتقاد کرد.

این روزنامه با اشاره به مرگ مهسا امینی پس از بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد و ابهامات این مرگ نوشت: فوت یک خانم در جریان رسیدگی پلیس به وضعیت حجاب او آن‌هم وقتی هنجارشکنی جرم‌آلودی از سوی او رخ نداده، و باز وقتی این وفات همراه با شائبه‌هایی باشد و این امکان برود که دستگیری او با وفات در ارتباط بوده است، این سؤال را در ذهن ما ایجاد می‌کند که آیا نسبتی بین این رفتار باعلاقه و احترام اسلام به زن هست؟

از آن‌سو می‌بینیم عده‌ای به استادیوم رفتن بانوان را به‌مثابه پیروزی‌ای بزرگ قلمداد می‌کنند و آن را مصداق آزادی می‌خوانند. این رفتار باارزش وجودی زن در تناسب است؟ به نظر می‌رسد مدرنیزاسیون و سکولاریسم از سویی و رویکردهای امنیتی و بسته از سویی دیگر، هر دو زن ایرانی را تهدید می‌کنند. به‌این‌ترتیب که رویکرد امنیتی با بسته نشان دادن آغوش اسلام، او را به آغوش فرهنگ غربی هر چه بیشتر هل می‌دهد. مدرنیزاسیون افق‌های بلند و مقدس را از او می‌گیرد و رویکرد امنیتی و گشت ارشادی تیر خلاص را به این آرمان‌ها و افق‌ها می‌زند و او را از فرهنگ خود فراری می‌دهد.

مقصد ون‌های گشت ارشاد، جامعه سکولار است. آن‌ها زن ایرانی را در زمین مدرنیته و سکولاریسم پیاده می‌کنند. هرچند ما به‌حکم عقل سلیم و شرع حکیم باوجود الزام قانونی در مسئله پوشش موافقیم، اما وضعیت کنونی ممکن است مسیر را به سمت بی‌پوششی سوق دهد تا حجاب.بهرام September 19, 2022 04:36 PM

در جواب روزنامه اصولگرای رسالت باید گفت که پس از 43 سال حکومت کردن با زور اسلحه بر مردم
اینجا لیست بی پایدن افق‌های بلند و مقدس تان را یادآوری می کنیم
یکم راه اندازی جنگ و خونریزی در منطقه و کشتار جوانان وطن
دوم دزدیها و دست درازی ها و اختلاس به مال مردم و دولت و کشور
سوم کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی
چهارم خارج کردن ثروت مردم به حسابهای شخصی در اروپا و آمریکا
پنجم فروختن ایران و امتیاز دادن به اربابان خارجی از جمله روسیه و چین
ششم فروش و پخش مواد مخدر و در شهرهای ایران به قیمت ناچیز
هفتم تجاوز و سوء استفاده و قتل کودکان و زنان کشورمان توسط ارزشیها
هشتم گرفتن فرصتهای شغلی و از جوانان تحصیلکرده و دانشگاهی
نهم تصمیمات سیاسی یکطرفه بدون اجازه از مردم ایران
دهم سرنگون کردن اقتصاد ایران و گسترش فقر و فهشا در کشور ووو هموطن بپاخیز

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: