آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 29 شهریور ماه 1401 = 20-09 2022

فیلم؛ تهران/زنان ایران: خامنه ای ضحاک می کشیمت زیر خاک

تهران: دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ شعار دختران جنبش ملی مهسا: خامنه ای ضحاک، می کشیمت زیر خاک
www.youtube.com/watch?v=KZF_y5htK7E

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: