آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 29 شهریور ماه 1401 = 20-09 2022

فیلم؛ زنان شجاع: این بار مشت رو با مشت جواب خواهیم داد

دوران خوردن تمام شد اینبار مشت رو با مشت جواب خواهیم داد
www.youtube.com/watch?v=G8LzWN7IAD4

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADبهرام September 20, 2022 03:51 PM

اگر مردم ایران با مزدوران حکومتی با خشونت رفتار کنند این مزدوران هرگز به خود اجازه دستگیری دخترانمان را نخواهند داد
باید همانگونه که رژیم برای ما مردم ایران هزینه های سنگینی تحمیل کرده ما هم بتوانیم همانگونه به آنها هزینه تحمیل کنیم
ایستادن و نگاه کردن و یا فقط به ولش کن ولشن بسنده کردن اشتباه است و باید جلو رفت و درگیر شد و سئوال کرد که چه شده و چرا جوان مردم را دستگیر میکنید و نباید اجازه داد که مزدوران علی خامنه ای بتوانند آزادانه در خیابانها هر غلتی که میخواهند بکنند بدون اینکه کسی مزاحمشان شود و به یاد داشته باشیم که مأموری که سالم رها میکنیم دوباره دو یا سه روز بعد به سرکوب مردم باز میگردد پس باید دستم کم یک دست و یا پایش شکسته شود تا از رده خارج شود و نتواند به سر کارش بازگردد
امشب تهرانپارس نارمک مجیدیه امیرآباد کیشا راه آهن شوش

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: