آدرس پست الکترونيک [email protected]









سه شنبه، 29 شهریور ماه 1401 = 20-09 2022

فیلم؛ همدان: جوانان شجاع کانکس نیروی انتظامی را آتش زدند

یک مقام حکومتی امشب در صداوسیما گفته: خیلی واضح است که مهسا بهانه است اصل نظام نشانه است




www.youtube.com/watch?v=SV95CbmxPjY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOAD



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: