آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 30 شهریور ماه 1401 = 21-09 2022

فیلم؛ شلیک وحوش خامنه ای زنازاده به مسافران یک اتوبوس
www.youtube.com/watch?v=2EBmb79D2Hs

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADایران فردا September 21, 2022 05:16 PM

در حالی که وحوش و مزدوران وطن فروش این رژیم بسو اتوبوس و مردم بی سلاح شلیک میکنند ٫ رئیسی این شش کلاسی قاتل از مردم سالاری ٫ حقوق بشر و عدالت بلقور میکند ٫ این آخوند جانی و جنایتکار بر علیه بشریت ٫ نمادی از فرقه دروغگو و ریا کار و انسان کش آخوند هاست
این جنایتکار در حالی از مردم سالاری و عدل مثل رهبر کثافت خود روضه میخواند که هزاران زن و مرد جوان آزاده را ٫ حتی آنهای که دوره محکومیتشان سپری شده بود با یک اشاره دستان خون آلودش به کام مرگ فرستاده
این نماد آخوند جناتکار است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: