آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 30 شهریور ماه 1401 = 21-09 2022

فیلم؛ دانشگاه علامه: خیابونا غرق خونن، استادامون خفه خونن

دانشگاه علامه: خیابونا غرق خونن استادامون خفه خونن چهارشنبه ۳۰ شهریور

www.youtube.com/watch?v=BmbpqKhwWho

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: