آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 30 شهریور ماه 1401 = 21-09 2022

فیلم؛ تهران: جوانان معترض یک خیابان اصلی را مسدود کردند
www.youtube.com/watch?v=GKZ77ZZcRDQ

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADایران فردا September 21, 2022 03:13 PM

مزدورانی که به ضرب شتم و کشتار هموطنان خود مشغول هستنند باید بدانند در خدمت آدم کشان و ریاکاران دروغگوی هستنند که :
ثروت شما مزدوران و مرد ایران میزدنند و انسان های گرسنه و دزد قرص نانی دست و پا میبرند
برای فلوید امریکای اشک تمساح میریزند و لی خود کودک و مهسا میکشند
در جیب گشادشان ثروت مردم و گرین کارد امریکا دارند ولی مرگ بر امریکا میگویند
انسان های گرسنه دست و پا میبرند ولی دزدان میلیاردی زیر عبای این آدم کشاندند
انسان ها را به بیقوله اسلامی میبرند و شکنجه میکنند و میکشند و اسمش را تعریزگاه مینهند
جوانان و کودکان مارا این سلاخان اسلامی میکشند ولی توله های خود را با ثروت دزدیه شده ملت ایران به دیار کفر ٫ امریکا و اروپا و استرالیا میفرستنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: