آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 30 شهریور ماه 1401 = 21-09 2022

فیلم؛ اصفهان: یارو گفته بود خدا به ما و به بچه‌های ما رحم کنه

ماموری که گیر جوانان اصفهانی افتاد

www.youtube.com/watch?v=5GjYF140bgE

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADlkw,v September 21, 2022 04:14 PM

پس دیدیم هیچ اپوزیسیون خارج از کشور وجود نداره- بنده خدا ابی و داریوش تنها اپوپزیسیون خارج از کشورن که فراخوان میدن - بقیه وجودشو ندارن

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: