آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 1 مهر ماه 1401 = 23-09 2022

فیلم؛ حکومت ترور و وحشت فرقه تبهکار علیه مردم ایران

سربازان خامنه ای اینگونه به خانه های مردم حمله می کنند


www.youtube.com/watch?v=b24NIOtGs2c

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: