آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 1 مهر ماه 1401 = 23-09 2022

فیلم؛ نیویورک: چهره کریه این مزدوران را بخاطر بسپارید
www.youtube.com/watch?v=-mwJLfDHtlM

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADDariush September 23, 2022 01:33 PM

این سوسکهای ریشو تنها زمانی که دمکراتها بر سر کار هستند از لانه خود بیرون می آیند، مانند هر کشوری ما هم کمبود خودفروش نداریم

گزارش یا اعتراض به این نظر


Mani September 23, 2022 07:18 PM

این موجودات متعفن فاضلاب پیراهن خود را روی شلوارشان انداخته اند که پشت و جلویشان را بپوشانندـ ریشی گذاشته اند که هر چه بیشتر شبیه تاریان وحشی بیابنگرد۱۴۰۰ سال قبل بشوندـ مغز اینها در این میلیون سال تکامل بشریت کوچکترین تکاملی نکرده است و همان انسانهای اولیه وحشتناک میلیون سال قبل هتند که کل جکومت اسلامگرایان جنایتکار در جال سرنگونی در ایران را تشکیل می دهند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: