آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 مهر ماه 1401 = 24-09 2022

فیلم؛ شلیک به پنجره‌: کودک با ترس بیرون را نگاه میکرد

بوکان؛ اوج توحش مزدوران خامنه ای: شلیک به پنجره‌ای که یک کودک از پشت آن با ترس بیرون را نگاه میکرد
www.youtube.com/watch?v=jt-hsdNzUCM

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: