آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 مهر ماه 1401 = 24-09 2022

فیلم؛ ایران: به مبارزان شرافتمند و دلیرمان افتخار می‌کنیم

تاریک‌اندیشان و عقب‌افتادگان در تاریخ جعلی، مزدوران، خائنان و سرکوبگران و دشمنان زن و زندگی و آزادی شکست خواهند خورد

www.youtube.com/watch?v=RgyjJ4UrSVw

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADایران فردا September 24, 2022 12:44 PM

این رستاخیز و انقلاب مردم ایران ٫ که بانوان ستم دیده ما در صف اول آن قرار دارند قابل سرکوب شما جنایتکاران نیست ٫ دشمن شما فسیل های جنایتکار شیعه ٫ آمریکا و ناتو نیست ٫ دشمن شما جنایتکاران ملت ایران است ٫ درک نمی کنید ٫ نمی فهمید منتظر باشید « تا صبح دولتت بدمد »
مبارزان زن و مرد ایران زمین میدانند ٫ که این خیزش باید به هر قیمتی به پیروزی برسد ٫ در روز فروکشی درب خانه های مبارزین میزنند و میکشنند و جنایت میکنند
پاینده ایران ما و در انتظار ازادی ملت به زنجیر کشیده این جنایتکاران کالاشنیکف بدست و عمامه به سر

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: