آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 مهر ماه 1401 = 24-09 2022

فیلم؛ تظاهرات امروز شیراز با شعار مرگ بر دیکتاتور
www.youtube.com/watch?v=bFVU8dLtVgw

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADایران فردا September 24, 2022 02:13 PM

جنایتکارانی که دستاتانشان به خون جوانانان ما آغوشته است ٫ این نسل شیر زنان و شیر مردان ۹۶ ٫۹۷ ٫۹۸ است که روز را به شما جانیان و عمامه به سر ها سیاه کرده
بترسید ٫ نسل بعدی مسلح است و از پنجره های مسیر شما انسان کشان از پنجره های وطن بسوی شما انسان کشان آتش خواهد بارید و انتقام ملت ما سخت خواهد بود و دیگر از ثروت مخفی شده ملت ایران ٫ در استرالیا و آمریکا و کانادا و اروپا و به اصطلاح شما انسان کشان و شکنجه گران «دیار کفر » شما ریا کاران بهره ای نخواهید دید

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: