آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 مهر ماه 1401 = 24-09 2022

فیلم؛ زن جوانی در شیراز جمعیت معترض را رهبری می‌کند

دختری در خیابان داریوش شیراز بالای خودرو رفته و جمعیت معترض را با شعار مرگ بر دیکتاتور رهبری می‌کند
www.youtube.com/watch?v=-2YTfF532SM

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADکهن دیارا September 24, 2022 02:54 PM

دوستان شعار ها در ادامه یافتن اعتراضات بسیار موثر است و هر گاه شعاری بنظرمان می‌تواند این نقش را بازی بکند و به ذهنمان میآید آنرا عمومی کنید و در
میدیا بازتاب دهید تا لیدرها از این شعارها استفاده کنند، مانند این شعار :
اتحاد نقطه قوت ماست فریب آخوندو نخور
این نوع شعارها جلوی فریب کاری آخوندها را سد می‌کند و یا اگر دوستانی بهتر میدانند پیشنهاد دهند پیروز باشید

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: