آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 مهر ماه 1401 = 24-09 2022

فیلم؛ شجاعت مردم آمل و فرار خنده دار نیروهای سرکوبگر

ایرانیان بار دیگر به نیا نشان دادند که لایق آزادی هستند. آفرین به مردم با غیرت ایران. جهان شما را میبیند
www.youtube.com/watch?v=Q5aGdjmMdJI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: