آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 2 مهر ماه 1401 = 24-09 2022

فیلم؛ زنجان: استفاده از شوکر برقی برای دستگیری معترضان

www.youtube.com/watch?v=oR8T74eZyFI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADکهن دیارا September 25, 2022 12:47 AM

زنجانی ها کجا هستند که زن دلاوررا به راحتی گرزان ولایت با شوکر دستگیر
و با خود میبرند به دیگر هموطنان در شهرهای دیگر نگاه و از آنها یاد بگیرید
تاریخ ایران در حال ورق خوردن است سعی کنید جزیی از آن باشید

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: