آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 5 مهر ماه 1401 = 27-09 2022

فیلم؛ حجاب: لچک بسر بی آبرو مثل آب خوردن دروغ می گه
www.youtube.com/watch?v=TCWRWFrADk8

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADساسان September 27, 2022 09:00 PM

معصومه ابتکار و هاشمی شوهر تروریستش بی آبرو ترین و منفور ترین خانواده در ایران
دیر نباشد که مردم در وسط میدان شهر سر این پتیاره هرزه را تراشیده و او را همانند روسپیان پاریس که به سربازان اشغالگر آلمانی در زمان اشغال فرانسه تن فروشی کرده بودند در شهر بچرخانند

گزارش یا اعتراض به این نظر


ferdosi77 September 27, 2022 09:02 PM

mrs ebtekar
go to hell and your entire family

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: