آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 8 مهر ماه 1401 = 30-09 2022

فیلم؛ زن جوان شجاع در شهر زادگاه مهسا بدون حجاب می‌دود

یک زن جوان در سقز روسری در دست می‌دود و مردم او را با فریاد «‌بژی بژی» به معنای زنده‌باد تشویق می‌کنند
www.youtube.com/watch?v=KgZnwd0mbkI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: