آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 8 مهر ماه 1401 = 30-09 2022

فیلم؛ اردبیل: ماموران پا به فرار گذاشته اند و جوانان به دنبال آنها

پانزدهمین روز قیام سراسری مردم ایران جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

www.youtube.com/watch?v=SJjZCYwoJ18

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADساسان October 1, 2022 07:22 AM

ماموران شرافتمند نیروی انتظامی
بسیجیان فریب خورده ای که برای گذران زندگی در دام رژیم جنایتکار افتاده اید
مردم می‌دانند که شاید در این مرحله از انقلاب شما نتوانید مستقیم و رو در رو از دستور تمرد کنید و یا محل کار خود را ترک کنید ولی شما می توانید دستور فرماندهان خود را اجرا کنید ، به خیابان بیائید ، حضور داشته باشید اما قلبا با مردم باشید
مردم می بینند که شما چه می کنید
مردم تشخیص می‌دهند که آیا شما صرفا از روی اجبار به خیابان آمده اید و یا مزدور و معتقد به رژیم هستید و دارید برای رژیم خوش رقصی می کنید
از جلو مردم فرار کنید
ما مردم با بزرگواری خود این فرار را به حساب ترس شما نمی گذاریم و بلکه نشان همدلی شما با مردم تعبیر می کنیم
با مردم باشید
آخوند ها و سرداران دزد به زودی فرار می کنند و تو
می مانی و مردم

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: