آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 9 مهر ماه 1401 = 01-10 2022

فیلم؛ پیرانشهر را در اعتصابات سراسری ببینید با آهنگ کُردی
www.youtube.com/watch?v=c8ZCaY13omI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: