آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 14 مهر ماه 1401 = 06-10 2022

آمریکا: دیپلماسی درمورد برنامه اتمی ایران کارساز نیست

در حالیکه نماینده روسیه در مذاکرات برجامی وین به شبکه الجزیره گفته که انتظار دارد مذاکرات از اواسط ماه نوامبر (اواخر ماه آبان) از سر گرفته شود، یک سخنگوی کاخ سفید گفت: دیپلماسی در حال حاضر کارساز نیست.

به گزارش ایرنا، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید روز چهارشنبه به وقت محلی با تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران افزود که ایالات متحده می‌خواهد از راه‌های دیپلماتیک مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.

این مقام کاخ سفید در عین حال مدعی شد که به نظر می‌رسد دیپلماسی در حال حاضر کارساز نیست.حقیقتگو October 6, 2022 09:04 PM

جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت کاخ سفید بهتراست درمورد انواع همبرگروسوس های آن نظر بدهی تووبایدن را چه می شود به بمب اتم سازی خامنه ای ؟ اگرفوت کردن دیپلماتیک برای حرکت دادن اتومبیلی بجای موتور کافی بود جایزه نوبل حق مسلم جنابعالی وبایدن بود احمق گیریم که خامنه ای بگوید مذاکرات دیپلماسی ودیپلماتیک جواب داد وما بمب اتمی نمی سازیم وبساط اتمی را هم به امام زاده تبدیل می کنیم خوب خوشحال میشدی که بله بایدن هورا! اگرخبراینکه پوتین چندین بمب اتمی را بعنوان قاقالی به خامنه ای داده است وهی وحاضرهم درایران است وبرای همین هم هست آخوندها بساطاتمی شان به امام زاده تبدیل کردند چه خاکی تو وبایدن برسرهای مبارکتان خواهید ریخت میلیاردهادلاردادید وآخوند هم بهتان گفت برید گم شید!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: