آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 18 مهر ماه 1401 = 10-10 2022

فیلم؛ کرمانشاه: آغوش رایگان این دختر برای ملت غمگین...

در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی منتشر شده که در آن دختری دیده می‌شود که آغوش خود را به روی رهگذران باز کرده. در شعارهایی که او به دیوار نصب کرده، نوشته شده: آغوش رایگان برای ملت غمگین ایران...
www.youtube.com/watch?v=-AchQx9wuqI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADمحمد مستوفی October 10, 2022 07:11 PM

من دراین مختصر نوشته در حال وضعیکه بغض و اشک امانم نمیدهند، میخواهم به این دختر و خاصه به نیروهای مسلح که سالیان سال از مردم حقوق گرفته اند بنویسم:حمیت و غیرت و شرافت را از این دختر کورد کرمانشاهی بیاموزید!کو کجایید شماها ارتشیان بی غیرت؟ مگر نه اینکه وظیفه تک تکتان حفاظت ازجان، مال و ناموس مردم ایران است؟ اگر شماها و جوانان شرافتمند کرمانشاهی این دختر را که بایستی گفت گردآفرید زمانه است تنها بگذارید تاریخ در موردتان چه خواهد نوشت؟
محمد مستوفی فرانکفورت مورخ اوایل پائیز دوهزارو بیست دو

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: