آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 23 آبان ماه 1401 = 14-11 2022

اولین پیام توئیتری مادر ستار: درخیابان می‌مانیم تا آمدن فرزندان‌مان!

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در یک حساب کاربری توئیتری منسوب به خود اعلام کرد که به این شبکه اجتماعی «آمدم تا بگویم فرزندان‌مان در خیابان گم شدند. پس در خیابان می‌مانیم تا آمدن فرزندان‌مان! خیابان خانه ماست».

این حساب توئیتری اعلام کرده پیام‌های گوهر بهشتی را منتشر می‌کند و سحر بهشتی، دخترش، آن را تأیید کرده و خبر داده که مادرش گفته است مردم در این سال‌ها کنارم بوده‌اند، حالا باید من هم کنارشان باشم.
ایران فردا November 14, 2022 08:11 PM

یک موی این مادر داغدار ٫ ارزشش بیشتر از تمامی شماها عمامه به سرهای جنایتکار است ٫ شماها هنوز به کشتار و شکنجه کودکان و زنان و مردان این سرزمین ادامه میدهید٫ آیا شما ها ابلهان واقعن فکر میکنید که با این مردم بعد از ۴۳ سال جنایت در زیر یک سقف میتوانید به زندگی ننگین خود ادامه دهید ؟
شما ابلهان لیاقت انرا ندارید که ملت ایران از شماها متنفر باشد ٫ شماها جنایتکاران بدون مردم و انسان ها سال هاست که به جنازه متعفنی تبدیل شده اید ولی حماقت به شما اجازه درک آن را نمیدهد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: