آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 25 آبان ماه 1401 = 16-11 2022

فیلم؛ آژیر شبانه و هشدار وضعیت قرمز...، مزدوران فرار کنید!

آژیر قرمز در قائمشهر و وحشت انداختن به جان ماموران سرکوب و سران حکومتی
www.youtube.com/watch?v=ypXUnnuu1Jo

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: