آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 30 آبان ماه 1401 = 21-11 2022

فیلم؛ تصویر "قاتل" و "مقتول" در کنار هم در میدان توپخانه تهران

تصویر «قاتل» و «مقتول» کنار هم»؛ تصویر کیان پیرفلک و خامنه‌ای در میدان توپ‌خانه تهران
www.youtube.com/watch?v=rsvSfivZ5Pg

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: