آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 1 آذر ماه 1401 = 22-11 2022

فیلم؛ اعتصاب رانندگان ترمینال اسلامشهر: شعار مرگ بر دیکتاتور

تهران - مرگ بر دیکتاتور! اعتصاب و تظاهرات کارکنان و رانندگان ترمینال اکبرآباد در اسلامشهر

www.youtube.com/watch?v=HEan4wPI8q0

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: